Eseménynaptár

TÁMOGATÓINK- Pályázatfigyelő -
ERASMUS+ PROGRAM


VISSZA A FÖLDEKRE

Noszvaj-Várkút, 2015. április hó

Előzetes | Program | Kiadvány | Kisfilmek | Hasznos oldalak | Közösségi kertek | Erasmus+Előzetes

Helyszín: Noszvaj-Várkút, Kóborló Turistaház, 2015. április 19-26.

Szállásunk: http://www.varkut.hu/

Kérdőív a programban résztvevőknek: Kérdőív...»»


Programlőzetes

Vissza a földekre! – A program előzménye

Terjedőben van egy mozgalom Nyugat-Európában, a „Reclaim the Fields”, azaz „Vissza a földekre”, melynek lényege, hogy a fiatalok visszataláljanak a termőföldhöz, az önellátáshoz. E kezdeményezés gondolatrendszerét vettük alapul a csere során. Egyre nagyobb problémát jelent, hogy a fiatalok eltávolodtak a természettől, az élelmiszertermeléstől, a vidéki élettől. Nem látnak lehetőséget a mezőgazdaságban, az önellátásban, a legtöbb esetben a nagyvárosokban képzelik el a jövőjüket. Ez több szempontból is problémás, hisz így a vidék lassan teljesen elöregszik, elnéptelenedik, valamint olyan tudás vész el, melyet a fiatal generációnak kellene továbbvinnie. A csereprogram legfontosabb célja, hogy különféle informális és nemformális tanulási módszerekkel megmutatni a fiataloknak, hogy milyen lehetőségek, adottságok vannak a vidékben, a mezőgazdaságban, valamint, hogy hátrányos helyzetű területeken milyen remek lehetőség a vidéki önellátáshoz, gazdálkodáshoz való visszatérés. Fontos emellett még, hogy a vidéki élet vonzó legyen a fiatalok számára, ennek pedig a legalapvetőbb eleme a közösségépítés. A projekt megvalósítása során a résztvevők számára lehetőséget biztosítunk, hogy véleményüket, elképzeléseiket megoszthassák egymással. Motiváljuk őket, hogy ne féljenek közösségi kezdeményezéseket kialakítani, belevágni olyan életmódba, mely elsőre nehéznek tűnhet. Olyan hasznost tudással próbáljuk felvértezni őket, amelyet a jövőben kamatoztatva sikeresen együttműködhetnek, jó projekteket valósíthatnak meg és a kialakult szemléletet elterjeszthetik a környezetükben. Nagyon fontos, hogy megismertessük a résztvevőkkel, hogy a fiatal társadalom mekkora erővel tud hatni a közvetlen környezetének fejlődésére. Fő prioritásként szerepel az összefogás elősegítése, a hosszú távú tervezés elsajátítása és olyan elfeledett, újrafelfedezett vagy alternatív megoldások keresése, mellyel a saját térségükben fenntartható, tudatos szemléletű társadalmat hozhatnak létre. Támogatjuk, hogy a program során elsajátított tudást továbbfejleszthessék, a jövőben akár hasonló projektek során is hasznosíthassák. Az Európai Unió több országában is megtalálható ez a probléma és a szemléletváltozás is, van, ahol már nagyon jó kezdeményezések is megjelentek, mint pl. a már feljebb említett „Reclaim the Fields”. A kapott tudással, gondolkodásmóddal a résztvevők egy olyan szárnyait bontogató, egész Európára kiterjedő mozgalomnak lehetnek a részei, melyek számos aktuális problémára megoldást jelenthetnek, a hangzatos, „think globally, act locally” szellemében.

A program során leggyakrabban alkalmazott módszerek a kiscsoportos foglalkozások, különféle gyakorlatias, tervezési és problémamegoldási feladatok elvégzése, prezentálása, jógyakorlat látogatások, emellett külön figyelmet és időt fordítunk a tapasztalatcserére, a közösségépítésre csapatépítő feladatokkal, és a reflexióra is.

A résztvevőket egyrészről a szervezetek önkénteseiből válogatja ki minden szervezet, emellett felhívással is közzéteszik a programot főként az Internet segítéségével, így biztosítva, hogy a legmegfelelőbb jelentkezők kerülhessenek be a projektbe. A projektbe bevont fiatalok esetében arra törekszünk, hogy minél többféle képzettséggel rendelkezzenek, ezzel is elősegítve annak a tévhitnek az eloszlatását, hogy a földművelést, a növénytermesztést csak akkor érdemes csinálni, ha az ember ilyen jellegű iskolát végzett és/vagy a családban eddig is ilyesmivel foglalkoztak. Igyekszünk felsőfokú végzettséggel rendelkező/vagy épp azt végző, valamint középiskolát végzet/vagy végző, illetve már más pályán dolgozó érdeklődőket is bevonni, hisz a projekt lényege éppen abban van, hogy megláthassák azt, hogy milyen lehetőség van ebben a kezdeményezésben. Igyekszünk szem előtt tartani azt is, hogy a kiválasztott személyek által a különböző szektorok is harmonikusan legyenek képviselve.

A projektben résztvevők mind hátrányos helyzetű térségből érkeztek, ez azért is fontos, mert az ő esetükben a projekt által elsajátított tudás kifejezetten hasznos, hisz e területek felzárkózása szempontjából igen nagy jelentőséggel bír a földműveléshez, a földhöz való visszatérés, valamint az a tény, hogy főként fiatalokra van szükség ahhoz, hogy egy térség hosszútávon fennmaradhasson, fejlődhessen.

Program

Vissza a földekre! – A program

A program a heves megyei Noszvaj-Várkúton valósul meg, 2015. 04. 18. és 04. 25. között. Maga a projekt legfontosabb eleme, mely a tevékenységekben is megvalósul az a meglévő probléma, a fiatalok eltávolodása a vidéktől és a földműveléstől. A probléma feltárása, és a különféle lehetőségek, megoldások keresése és az lehetőségek kiaknázása, pozitív változások megtalálása fő mozgatóelemek a csere alatt. Mindezt összefogva azzal, hogy a vidéki élethez való visszatérés alapja az, hogy olyan közösség alakuljon, amely vonzó a fiatalok számára. A tevékenységek között vannak indoor és outdoor típusúak is, hisz a téma magában hordozza azokat. A program során különféle nemformális tanulási módszereket alkalmazunk, mint pl. a kiscsoportos foglalkozások, ahol 3-4 fős véletlenszerűen kialakított csoportok dolgoznak együtt, valamint nagycsoportos kerekasztalbeszélgetések, ahol mindenki véleményét tiszteletben tartjuk és átadjuk egymásnak tapasztalatainkat. Mindkét módszer esetében általában egy-egy kulcsfontosságú témát emelünk ki, melyeket feldolgozzuk. A kiscsoportos módszernél, műhelymunkáknál legtöbb esetben prezentációval (agrár jellegű munkahelyteremtő projekt tervezése hátrányos helyzetű területeken), vagy valamilyen „kézzel fogható termékkel” zárul a feladat (pl. kisfilm, plakát) melyet a résztvevő csoportok közösen értékelnek, elemeznek. Nem zárkózunk el a vita elől, sőt kifejezetten támogatjuk az építő jellegű vitahelyzetek kialakulását mindegyik módszer alkalmazása esetén. Különféle szituációs feladatokkal próbáljuk modellezni a témában jelentkező problémákat, lehetőségeket.

A „házon belüli” tevékenységek mellett azonban nagy figyelmet fordítunk a gyakorlatias elemekre is. Több napon is elhagyjuk a szállást és különféle jó példákat látogatunk meg, pl. az egri közösségi kertet, a balatoni „Pannon-tanyát”, Mészáros Ákos szőlőmagolaj-készítő kisüzemét, ahol olyan hasznos módszerekkel és lehetőségekkel ismerkedünk meg, melyek a résztvevőket is ösztönözhetik a gondolkodásra, a saját és környezetük lehetőségeinek feltárására. Nem célunk, hogy a bemutatott példákat a fiatalok egy az egyben átültessék a saját életükbe, hisz nem ez a cél – a cél az, hogy megtanulják a saját erőforrásaiknak, lehetőségeiknek felismerését, és kialakíthassák a saját módszerüket.

A program során kiemelt fontossággal kezeljük a közösségépülést, hisz mint már említésre került, az egyik legfontosabb elemnek tartjuk. Különféle csapatépítő, ismerkedős és kulturális programokkal tarkítjuk a napi tevékenységeket, melyek amellett, hogy változatossá teszik a programtervet, akár a későbbi együttműködést is megalapozhatják. A programelemek lebonyolítását és konkrét megtervezését a résztvevők együtt végzik, már ezzel is közösséget alkotva, együttműködést tanulva. Fontos részét képezi a napi programtervnek a reflexió, melyre minden nap sort kerítünk. Ez lehet egyéni és csoportos is, melyet a napi igényeknek megfelelően alakítunk ki. A napi történéseket a nap végén blogbejegyzésben is rögzítjük, melyet a későbbiekben nyilvánossá teszünk. Esténként is igyekszünk a változatos programok kialakítására, itt is a résztvevők a szervezők. A különféle kultúrák bemutatása, megismerése összekovácsoló erővel bír és szórakoztat is. Minden nap végén lejegyezzük a tapasztalatokat, megszerzett kompetenciákat, tanulási naplót készítünk, mely az utolsó nap Youthpass bizonyítványának kitöltésekor remekül fel is tudunk használni.

© 2007 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány - Utolsó módosítás:
2017.01.09. 09:04

Ajánlott felbontás: 1024x768