Eseménynaptár

TÁMOGATÓINK- Pályázatfigyelő -
A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány munkái és tervei2015. ÉVI PROGRAMOK

2015. évben megvalósult programjaink...»»
2014. ÉVI PROGRAMOK

2014. évben megvalósult programjaink...»»
2013. ÉVI PROGRAMOK

2013. évben megvalósult programjaink...»»
2013. évre tervezett programjaink...»»
2012. ÉVI PROGRAMOK

2012. évi programjaink...»»
2011. ÉVI PROGRAMOK

2011. évi fontosabb programjaink...»»
2011. évi programok részletesen, időrendben...»»
2010. ÉVI PROGRAMOK

A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány a „Természet- és társadalombarát Kárpát-medence megteremtéséért” a 2010. évben a következő tevékenységeket végezte.

1. Népi mesterségekkel a helyi termékfejlesztésért a természet- és társadalombarát Kárpát-medencében

A népi mesterségek népszerűsítésének fő célja, hogy a legfontosabb hagyományos kézműves tevékenységeket kárpát-medencei általános iskolások megismerjék és ennek segítségével életmódjukban és szemléletükben a kulturális örökség és a helyi termékfejlesztés meghatározó szerepet kapjon.

Programok – munkák:
a, Két tábort szerveztünk a Bükk hegységben (az egyikben általános iskolások a másikban határon túli civil szervezetek fiatal önkéntesei vettek részt).
b, Fiatal önkénteseink határon túli partnereinket keresték fel, ahol az ő szervezésükben a hagyományos mesterségeket tanulmányozták (Székelyföld és Máramaros).
c, A mesterségek összegyűjtött anyagából a táborok eseményeiből és tapasztalataiból, valamint a pályázatban együttműködő partnerszervezetek bemutatkozó anyagából információs füzet került kiadásra.

Eredmények:
a, a két bükki táborban 30 gyermek és 20 fiatal önkéntes résztvevő;
b, a két erdélyi úton 40 potenciális és 10 már most is aktív önkéntes résztvevő;
c, 500 példányban információs füzet;
d, 5 új civil partner (2 határon túli) és 15 vállalkozás bevonása;
e, új szemlélet;


2. Hálózat létrehozása a természet- és társadalombarát Kárpát-medencéért

A program fő célja, hogy a létrehozott természet- és társadalombarát hálózat a Kárpát-medencében népszerűsítse a magyarsághoz kötődő értékeket és ezzel hozzájáruljon az identitásunk fejlesztéséhez. További cél, hogy a szórványban élő magyarság fennmaradását szolgáljuk.

Programok – munkák:
Egri találkozó határon túli partnereinkkel: nyertes helyi projektek bemutatása; forrásteremtés lehetőségeinek egyeztetése; több egri civil szervezet megismertetése a határon túli partnerekkel;
Közös kiadvány elkészítése és nyomdai munkálatai.

Eredmények:
a, 2 erdélyi, 1 kárpátaljai és 1 vajdasági partner;
b, Információs kiadvány megjelentetése;
c, Közös projektek indítása – ifjúsági együttműködések;
d, A határon túli egyesületek egymással is partnerségi kapcsolatot létesítettek;


3. „Megújulunk és Fejlesztünk” Civil Hálózat munkájának szervezése

A program fő célja, hogy a „Megújulunk és Fejlesztünk” Civil Hálózat a nyilvánosság és demokrácia energiapolitikai alapelvet ismertebbé tegye és aktívan járuljon hozzá a megújuló energiák hasznosításának racionális növeléséhez, valamint a hazai vidékfejlesztési tevékenységet hatékonyabbá tegye.

Programok – munkák:
a, Kerekasztal-beszélgetések, konferenciák a megújuló energiákról főleg Egerben.
b, Empirikus (kérdőíves) kutatás a hazai civil szektor képviselői körében az energiapolitikai koncepcióról és a megújuló energiahordozók megítéléséről.
c, A szakmai eredmények integrálása felsőoktatásba.
d, Az elméleti felkészítés anyagából, a kérdőíves kutatás eredményeiből és a pályázatban működő partner és résztvevő szervezetek bemutatkozó anyagából információs füzet kiadása.

Eredmények:
a, 1 db egynapos konferenciával egybekötött műhelymunka és 1 db előadássorozat Egerben – (HKIK); Ezeken több mint 100 fő szerzett tudományos és gyakorlati ismeretet.
b, Kérdőíves kutatásunkban több mint 200 szervezet vett részt.
c, Közös nyilatkozatban fogadtunk el egy konkrét cselekvési programot, melynek segítségével a kerekasztalt követő időszakban bővítjük a Hálózat tagszervezeteinek számát.
d, Információs füzet kiadása.


4. A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése EU-s pályázatok disszeminációjával

A projekt fő célja, hogy létrehozzon egy hiánypótló információs füzetet, amely az Interneten is elérhető. Ezt a füzetet egyrészről a civil szervezetek hasznosítják munkájuk hatékonyabb végzéséhez, másrészről pedig terjesztik az önkormányzati, lakossági és vállalkozói szféra irányába.
Hosszú távú közvetett cél a munkahelyteremtés, a fenntartható fejlődés erősítése, a megújuló energiák hasznosításának növelése, valamint a regionális hozzáadott értékek létrehozása.

Programok – munkák:
a, 2 alkalommal műhelymunkát szerveztünk Egerben, amelyeken főleg civil partnereink és területfejlesztésben dolgozó szakértők jelentek meg.
b, Információs füzet kiadása.

Eredmények:
a, Az Európai Unió energiapolitikájának és pályázati rendszerének tudományos összefoglalása.
b, Nyertes és sikeres pályázatokat bemutatása.
c, Fontos eredmény, hogy több alkalommal civil szervezetek kerestek meg minket, hogy nyújtsunk segítséget pályázatok megírásában és elkészítésében, valamint a kiadvány tanulmányozása után alapítványunkat megkereste a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara és későbbi szakmai munkákra együttműködési megállapodást kötöttünk.


5. Skandináv és észak-európai tapasztalatok alkalmazása a hazai civil szektor "megújulásáért"

A projekt fő célja, hogy a skandináv és az észak-európai államokban sikeresen alkalmazott fenntartható életmódot eredményező tevékenységeket magyar civil szervezetekkel megismertesse és ennek segítségével tevékenységüket és szemléletüket környezetbaráttá alakítsa.

Programok – munkák:
a, Két alkalommal műhelymunkát szerveztünk Egerben (2010. január 14-én és február 17-én), amelyeken főleg civil partnereink és külföldi tapasztalatokkal rendelkező szakértőink jelentek meg.
b, Információs füzetet adtunk ki 1000 példányban, amelyet főleg személyesen, valamint postai úton és civil partnereink segítségével terjesztettünk.

Erdmények:
a, Olyan fenntartható tevékenységek kerültek megjelenítésre, amelyek közvetlenül a kiadványt Olvasó szemléletmódját, közvetve a magyar társadalmat és gazdaságot fejlesztheti fenntartható módon.
b, Eredményként említhetjük meg, hogy a szakmai következtetések mellett a Skandináv államokban szemesztereket eltöltő egykori diákok (ma oktatók) személyes tapasztalatait megjelentettük, ami serkentheti fiatal olvasóinkban a külföldi tanulmányok vállalását.


6. Összefogás a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fenntartható fejlesztéséért

A program legfontosabb célja, hogy a Kárpátikum Alapítvány által megalakított „Megújulunk és Fejlesztünk Civil Hálózatot” tovább bővítsük és kísérleti jelleggel Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben műhelymunkákat szervezzünk, ahol gyakorlat-orientált területfejlesztési ismeretek közvetítésével a térségben működő civilek, ifjúsági szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok hálózatokba való integrálódását segítjük elő.

Programok – munkák:
a, 2 db előkészítő műhelymunka Egerben.
b, Kiadvány szerkesztése a kistérségi fejlesztés gyakorlati megvalósításához.
c, Munkánk ismertetése és a hálózatba integrálás érdekében leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kerestünk fel civil szervezeteket, prominenseket (főleg polgármestereket) és vállalkozásokat. Itt népszerűsítettük füzetünket és a legtöbb esetben visszajelzéseket kaptunk munkánk céljával kapcsolatban (kb. 50 %-os sikert könyvelhetünk el).
d, Fiatalok aktivizálása – munkánk kb. 1/3-át önkénteseink végezték el.

Eredmények:
a, a két műhelymunkán 15 fiatal önkéntes (főleg kutató) résztvevő;
b, 1000 példányban információs füzet;
c, 7 LHH-s kistérségbe jutottunk el;
d, 3 új civil partner, 10 polgármester és 4 vállalkozás integrálása;
e, általános és középiskolákkal kapcsolat (3 db);
f, új szemlélet a területfejlesztésben;


7. KEOP-képzés a fenntartható civil társadalomért – előkészítő munkák

A munka célja, hogy környezeti rendszerszemléletre épülő pályázatíró és projektszervező képzést hirdetünk civil szervezetek képviselőinek, pedagógusoknak, oktatóknak, tanulóknak, valamint a terület- és településfejlesztésben érdekelteknek.

Programok – munkák:
a, 1 db előkészítő műhelymunka Egerben.
b, Képzési anyag összeállítása, a képzés előadóinak felkérése.
c, Résztvevők toborzása.

Eredmények:
a, Képzés segédanyaga.
b, 30 fő jelentkező.

A képzés már tart, 2011 elején indult.


8. A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány új dinamikus honlapjának létrehozása

Alapítványunk honlapja sajnos már nem volt alkalmas a hálózati munkáink összehangolására, információ-áramlásának hatékony megvalósítására, valamint a társadalmi „bázisunk” tájékoztatására.
Ezért szükségesnek tartottuk, hogy alapítványunk egy új honlapot hozzon létre.

Programok – munkák:
A www.karpatikum.hu weboldalunkat statikus minőségből dinamikussá alakítottuk át, amiket alátámasztanak a honlapba beépített új modulok.

Eredmények:
- adattárház (www.karpatikum.hu/adattarhaz): partner-szervezeteinkkel közös programjainkkal és pályázatainkkal kapcsolatos információk áramlásának. hatékonyabbá tétele, és a közös munka összehangolása;
- levelezési lista, hírlevél, az alapítvány és partnereinek programjait összefoglaló eseménynaptár, weboldalon belüli kereső; a kereső marketing: a weboldal keresőbaráttá tétele;
Az alapítvány és 12 partnerszervezetének, közel 150 tagjának és munkatársának a civil szférát érintő munkáját könnyítettük meg.


9. Kárpátikum fotópályázat

A Kárpát-medencében fellelhető népi hagyományok, néprajzi értékek megjelenítése. Ez magába foglalja a népi hagyományokat őrző településeken még élő népszokások, ünnepek, munkafolyamatok bemutatását. Célunk ráirányítani a figyelmet mindazokra az értékekre, amelyek a múltban születtek, a jelenben még megtalálhatók és fennmaradtak a XXI. században.

Programok – munkák:
Pályázat kiírása, hirdetések, lebonyolító informatikai rendszer megalkotása, működtetése, értékelés, disszemináció. Megvalósítás helye: Kárpát-medence (http://karpatikum.hu/fpalyazat.php)

Eredményei:
a, egy új informatikai rendszer;
b, 71 nevező (ebből 34 fő 29 éven aluli – a Győztes is);
c, 176 fotó;
d, rengeteg ajándék, nyeremény;
e, Néphagyományok: farsang, busójárás, aratás, szüreti mulatság stb., Nemzeti ünnepeink, Egyházi ünnepek, Néptáncok, népviseletek, Ősi magyar mesterségek;
f, falinaptár kiadása;


10. Gyerekkönyv-adományok az erdélyi Máramarosszigetre

A munka fő célja, hogy a szórványban elő máramarosi falvak magyarság megtartsa kultúráját, identitását.

Programok-munkák:
a, Könyvek gyűjtése (ebben a Kaptárkő Egyesület volt segítőnk) és eljuttatása Erdélybe;
b, Találkozó szervezése a helyi ifjúsággal;

Eredmények:
a, 400 könyv adományozása
b, a helyi ifjúsági élet fellendítése


PROGRAMJAINKAT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA!2007-2009. ÉVI JELENTŐSEBB PROGRAMOK


13 civil szervezet összefogása a LEADER forrásokért

9 civil szervezet 26 tagját és munkatársát vérteztük fel vidékfejlesztési pályázatok sikeres megírásához szükséges ismeretekkel. Reményeink szerint a résztvevők az elsajátított pályázatírói tudás birtokában olyan vidékfejlesztési programokra tudnak forrást teremteni, amelyek megvalósítási helyei az ország hátrányos helyzetű települései, célközönségként pedig a helyi közösségük alacsony iskolázottságú, 50 év feletti, tartósan munkanélküli, nők és fiatalok is egyenlő eséllyel bevonhatóak.


Tavaszi forrás-nagytakarítás (2009. március-április)

Részletek...»»


Könyvadományok az erdélyi Magyardécsére
Alapítványunk az egri Kaptárkő Egyesülettel együttműködve 2008. október 2-án 1500 könyvet adományozott és szállított a Beszterce-Naszód megyei Magyardécsei Általános Iskolának.
Bővebben...»»

Az útról készült képek megtekinthetők: [Galéria]


Kárpátikum Sorozat

A „Kárpátikum Sorozat” könyvekből, kalendáriumokból és falinaptárakból felépülő gyűjtemény, melynek első kiadványa a "Kárpát-medence természeti szépségei" címet viselő 2008. évi falinaptár, amit a "Kárpát-medencei városok régi képeslapokon" című 2009. évi és a „Barangolás a Kárpát-medencében” című 2010-es naptár megjelenése követett.
Bővebben...»»


Tusnádfürdő 2007.

Beszámoló a XVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor eseményeiről.
Bővebben...»»


Hálózat-projekt

Együttműködések és partneri kapcsolatok kialakítása alapítványunk céljaival egyetértő és azonosulni tudó civil szervezetekkel.
Bővebben...»»
© 2007 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány - Utolsó módosítás:
2017.01.09. 09:04

Ajánlott felbontás: 1024x768